www.hekimhan.com

 

Hekimhanlı Hemşehrimiz Prof. Dr. Cemil Çelik İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne atandı .İlimize ve ilçemize hayırlı olsun. Sayın hemşehrimize yeni görevinde başarılar dileriz.

                                                                                                 VEDAT SOĞUKPINAR

Prof. Dr. Cemil Çelik

 

"UZMANLIK ALANI
Temel ve Klinik biyokimya, Öğrenme güçlüğü olan çocuklarla ilgili biyokimyasal ve sosyal araştırmalar, Türkiye’de biyokimya eğitim ve öğretiminin sorunları, Çocukların ve gençlerin bilime teşvik edilmesi, Bilim ve teknoloji yönetimi.
 

Adı Soyadı : Cemil Çelik

Doğum Yeri ve Yılı : Hekimhan-Malatya- 1953

Medeni Durumu : Evli ve iki çocuk babası

AKADEMİK EĞİTİMİ :

Veteriner Hekim, Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1976.

Biyokimya Doktoru, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniv.1985.

Yrd. Doç. Dr. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Samsun, 1986

Biyokimya Doçenti. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1989

Biyokimya Profesörü. Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi,1996


ÇALIŞTIĞI KURUMLAR :

Veteriner Hekim, Tarım Bakanlığı , Van, 1976-1977

Askeri Veteriner Hekim, 14. Mknz. Tugayı, Kars, 1978-1979.

Mikrobiyoloji Asistanı, Viroloji Enstitüsü, Elazığ , 1979-80.

Biyokimya Bilim Dalı Asistan ve Doktora Öğrencisi, Veteriner Fakültesi, Elazığ ,1980-85

Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi , Ondokuzmayıs Üniversitesi,

Tıp Fakültesi (1986 – 2004)

Adli Tıp Kurumu, Ankara Grup Başkanlığı,Sağlık Grubunda Uzman Prof. Dr. (2004 - )

TÜBİTAK , Başkan Danışmanı (2004 - )


KAZANDIĞI ULUSLARARASI BURSLAR VE ÇALIŞTIĞI MERKEZLER :

Hollanda Hükümeti Araştırma ve İnceleme Bursu: (1986-87) Doktora sonrası, Araştırmacı, State University of Utrecht,
Hollanda

Harvard Medical School ve Harvard School of Public Health, (1987) Misafir öğretim üyesi, Boston, USA

NATO-ASI Bursu, NATO Advanced Study Institute, (1990) Pissa, İtalya, 1990

ICGEB-UNDP Bursu, Research Associate, (1992-1993) Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Teşkilatı (UNDP) ,
Uluslararası Araştırma Bursu. International Center For Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), New Delhi, Hindistan

KATILDIĞI ÖNEMLİ YAZOKULLARI VE KURSLAR :

Moleküler Biyoloji Lisans Üstü Yaz Okulu (TÜBİTAK- 1983)

İngilizce Kursu, Türk-İngiliz Kültür Derneği Merkezi, Ankara (1981-1982, 30 saat / hafta)

Alcoholism and Molecular Pathology Summer School, 1991, Pissa, Italy.

New Molecular Biology Laboratory Tecniques in Parasitic Diseases, ICGEB, New

Delhi, 1993.

Newborn Screening Courses in New York State Department of Health , Albany, New York, USA .1999

Hizmet içi Eğitim Semineri (Yöneticiler için ) Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü

Kasım, 2001

TIP Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim Kursu, OMÜ. Samsun. Haziran,2003

YAPTIĞI İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER :

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müd. Yrd. (1988- 1991)

Ondokuzmayıs Üniversitesi , Sağlık Meslek Yüksek Okulu Laboratuvar Teknikerliği

Program Başkanı (1988-1992)

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ve II Koordinatörü (1990-1993)

Ondokuzmayıs Üniversitesi Araştırma Hastanesi Muayene Komisyonu

Üyesi ( 1991-1993 )

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık Yüksek Okulu Müdürü (1997- 98)

Samsun Sağlık Meslek Lisesi Müdürü (1997-1999)

Ondokuzmayıs Üniversitesi , Yurtdışı yayınları teşvik ve değerlendirme Komisyonu

Üyesi (1998 – 2000)

Ondokuzmayıs Üniversitesi, Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi Kurucusu ve Müdürü ( 1997- 2003 ).

Ondokuzmayıs Üniversitesi , Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (1999 - 2002)

Ondokuzmayıs Üniversitesi ,Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ( 2001-2002 )

Ondokuzmayıs Üniversitesi , Tıp Fakültesi Dergisi, Editör Yardımcısı ( 2001-2002 )

Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığı (1999-2004 )

TUBİTAK - BAYG Yürütme Komitesi Üyesi (2004- )

ULUSLARARASI ÜSTLENDİĞİ AKADEMİK GÖREVLER :

Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi Araştırma Danışma Kurulu Üyesi ( Member of Research Advisory Commite, Third World Academy of Sciences ) (2002 - ).

Reviewer, Indian Journal of Medical Sciences (2003 - ).

Reviewer, Journal of Vet. Med- Czech (2003 - )

EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA DENEYİMİ :

a) Lisans Düzeyinde Verdiği Dersler:

Temel ve Klinik Biyokimya: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Laboratuvar Teknikerliği ve Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerine (1986 - 2004 )

Laboratuvar Aletleri : Laboratuvar Teknikerliği Yüksek Okulu (1988 - 96)

Enzimler ve Protein Metabolizması: Tıp Fakültesi (Dönem I , II) (1986 -2004 )

Klinik Biyokimya: Laboratuvar Teknikerliği Yüksek Okulu (1988 – 1996 )

b) Lisans Üstü Verdiği Dersler:

Metabolizma ve İleri Biyokimya: Biyokimya Doktora ve Tıp’ ta uzmanlık öğrencilerine (1988 - 2004)

Laboratuvar Araştırma Teknikleri: Biyokimya Yüksek lisans, Doktora ve Tıpta uzmanlık öğrencilerine (1989 -2004 )

Enzimlerin Klinik Önemi ve Enzim Kinetiği: Biyokimya Yüksek lisans, Doktora ve Tıpta uzmanlık öğrencilerine (1990-2004 )

Sağlıkta ve Hastalıkta Vitaminlerin Yeri ve Önemi : Tıpta uzmanlık Öğrencilerine(1997-2004 )

c) Ağırlıklı Araştırma Konuları :

Klinik Biyokimya , Üre ve Pirimidin Metabolizmaları, Parazit Biyokimyası ( E.granulosus Hidatik Kistleri , S. Mansoni ve Malarya ).

Öğrenme güçlüğü olan çocuklar üzerinde biyokimyasal ve sosyal araştırmalar.

Türkiye’ de Biyokimya eğitim ve öğretiminin sorunları .

d) Bugüne Kadar Yetiştirdiği Tıp Biyokimya Uzmanı, Yüksek lisans ve Doktora

Öğrencisi Sayısı.

1986 yılından bu yana 6 Biyokimya uzmanı , 1 yüksek lisans ve 4 doktora öğrencisine danışmanlık yapmıştır. Yetiştirdiği Doktora öğrencilerinden 2 si Amerika’ da çalışmaktadır. Danışmanlığını yaptığı 3 öğrencisi ise değişik Tıp Fakültelerinin Biyokimya Anabilim Dallarında öğretim üyesidir.

e) Yürüttüğü ya da Katıldığı Uluslararası ve Ulusal Araştırma Projeleri :

Uluslararası ( UNDP ve WHO ) ve Ulusal ( OMÜ Araştırma Fonu ) birçok araştırma projesinin katılımcısı ve yürütücüsü olarak görev almıştır.

BİYOKİMYA DIŞINDAKİ DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALARI:

Ondokuzmayıs Üniversitesi Bünyesinde faaliyet gösteren “Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi “ kurucusudur. Bu Merkezin 6 yıl müdürlüğünü (1997-2003 ) yapmıştır. Şu an bu Merkezin verdiği hizmetlerden 90 engelli çocuk yararlanmaktadır. Merkez Türk Üniversite tarihinde bir ilk model çalışmasıdır. Bu Merkezi Koruma Derneğinin de (Kamuya yararlı statüde olan ) Kurucusu ve halen 2. Başkanıdır.

Özel Eğitim ve Zihin Engelliliğinin Önlenmesi konuları ile ilgilenmektedir. Bu konularda bir çok konferans vermiş ve panele konuşmacı olarak katılmıştır ve yazılar yazmıştır.

“Medi Magazin‘” Tıp gazetesinde ( 2001-2003 ) ağırlıklı olarak Temel Tıp Bilimlerini konu alan köşe yazıları yazmıştır.

Bilim ve Teknik Dergisinde (TUBİTAK ) bilimsel konuları güncel - sosyal konularla birleştirerek onlarca yazısı yayımlanmıştır.

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

Türk Biyokimya Derneği, Türk Veteriner Hekimler Birliği, Türk Parazitoloji Derneği, Down Sendromu Araştırma ve Dayanışma
Derneği , Ondokuzmayıs Üniversitesi Zihin Engelli Çocuklar Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini Koruma Derneği ( kurucu üye, ikinci başkan ) , Ondokuzmayıs Öğretim Üyeleri Derneği ( kurucu üye ) , Samsun Aydınlar Ocağının iki dönem Genel Sekreterliğini ve bir dönem Genel Başkanlığını yapmıştır. Bunların dışında daha birçok Kamu Yararına Çalışan Bilimsel ve Sosyal Amaçlı Derneğin de faal üyesidir.SEÇİM BİLDİRGESİ..
Prof.Dr. Çelik'in Rektör Adaylığı seçim bildirgesi;

"Değerli Meslektaşım,
Bilindiği üzere, Haziran ayında yapılacak rektörlük seçimiyle, üniversitemizde yeni yönetimin belirlenmesi sürecine girilecektir. Bu süreçte rektör adayı olarak huzurlarınızdayım. Sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Rektör adaylığına talip olurken, özgeçmişimde sunduğum akademik ve idari tecrübelerime, üniversitemizle ilgili düşüncelerime ve vizyonuma güveniyorum.

Değişik ülke üniversitelerinde araştırma yapmak üzere bulunduğum dönemlerde, çağdaş üniversite anlayışı ve işleyişi ile ilgili çok yararlı, ufuk açıcı bilgi ve deneyimler edinme fırsatım oldu. Bunun sonucu olarak, gerek üniversite sorunları, gerekse üniversite yönetiminde etkin, etkili ve çağdaş yaklaşımlar konularında net ve kapsamlı bir bakış açısına sahip olduğumu düşünüyorum.

Bulunduğum görevlerde edindiğim önemli tecrübelerden birisi de uluslararası pek çok bilimsel organizasyonu yönetmiş olmamdır. TÜBİTAK’ta üstlendiğim çalışmalar, bana ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarına nüfuz etme ve katkı sağlama fırsatı verdi. Akademik dünyamızın üst düzeyde sorunlarını görme ve çözüm üretme noktasında da bir hayli deneyim kazandım.

Üniversitemizi, bu deneyimlerim ve siz değerli meslektaşlarımın katkısı ve işbirliği ile daha iyi noktalara taşıyabileceğimize yürekten inanıyorum.

ÜNİVERSİTELER HAKKINDA GENEL DÜŞÜNCELERİM
Huzurun egemen kılındığı, öncelikli görevi bilim ve teknoloji üretmek olan, çalışanlarıyla ve çevresiyle bütünleşmiş, çağdaş bir üniversite yönetimi oluşturmak başlıca hedefimdir.

Üniversiteler; bilgi üreterek yayan, bulunduğu şehir ve bölgeden başlayarak tüm ülkeye ve hatta tüm insanlığa hizmet eden "evrensel doğruların" savunulduğu kutsal mekânlar olmak durumundadır. Ayrıca üniversiteler; bünyelerinde barındırdıkları sosyal araştırma merkezleri ile bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde sorunların çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunan kurumlardır. Üniversiteler; "ülke sorunlarının bir parçası değil, sorunlarının çözümüne katkı sağlayan" kurumlar olarak çalışmalıdır.

Şüphesiz ki üniversite, hayat anlayışları farklı, değişik siyasal tercihleri olan insanları yapısında barındırmalıdır. Bu durum evrensel doğruları savunan bir üniversite ortamı için gereklidir. Üniversitelerin başta akademik özgürlükler olmak üzere düşünce özgürlüğünün, insan haklarının savunulduğu ve seslendirildiği yerler olması gerekir. Üniversiteler, farklılıklar içerisinde bir arada dostça ve kardeşçe yaşamanın ve çalışmanın en güzel örneklerini topluma sunan kurumlar olmalıdır.

Günümüzün gelişmiş dünyasındaki üniversitelerin asli görevleri; yetenekleri gelişmiş, bilgi ve beceri ile donanmış, kendine güven duygusu yüksek ve her yerde aranan özelliklere sahip başarılı insan yetiştirmektir. Üniversiteler, bünyesinde yer alan teknoparklarıyla, bilginin teknolojiye dönüştüğü, buluşların yapıldığı, patentlerin alındığı, yapılan bilimsel başarılı çalışmalarla ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkı sağlayan kurumlar olarak görülmektedir.

Üniversitelerimizin gerek evrensel ve gerekse ülkemize hizmet anlamında köklü bir değişim ve gelişime ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Dünyanın gelişmiş üniversitelerin kat ettikleri aşamaları takip etmek, analiz etmek ve kendi üniversitelerimizde, kendi koşullarımız içinde en yüksek performansı göstermek vazgeçilmez amacımız olmalıdır.

Akademisyenler siyasi tercihlerinden dolayı değil, bilimsel başarı ve yeteneklerinden dolayı üniversite ortamında bulunmalıdırlar. Üniversiteler sadece rektörleri ile değil, yetiştirdiği bilim adamlarıyla ve yaptıkları buluşlarıyla bilinmelidir.

Ülkemizin ve milletimizin temel değerlerini, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve kuruluş felsefesini bilmek ve korumak hepimizin vazgeçilmez görevidir. Çağdaş bir üniversiteye yakışan, bu görevlerin gereğini akademik bir üslupla yerine getirmektir. Bunun yanında ulusal konulardaki hassasiyetimiz, üniversiteleri asla totaliter bir görünüm içine sokmamalıdır. Böyle bir tutum ve anlayış, toplumun gelişmesi önünde en büyük engeldir.

Akademisyen, yapacağı her işi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı miras olan; "aklın ve bilimin ışığında" yapmalı ve savunmalıdır.

ÜNİVERSİTEMİZ İÇİN PROJELERİM
Üniversitemiz ile ilgili vizyonum ve yansımaları olacak bazı projelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum:

I- İdari uygulamalar:
Kurumsallaşma: Kişisel ve keyfi uygulamaların yerini kuralların aldığı, yönetim kademelerinin liyakate dayalı olarak belirlendiği, kurumsallaşmış bir üniversite yönetimi oluşturmak temel amacımdır.

Liyakat: Gerek seçim sürecinde ve gerekse daha sonraki yönetim kadrosunun belirlenmesinde hiçbir kişi ya da grup ile etik dışı görüşmeler yapılmayacak, liyakat esas alınacaktır.

II- Akademik uygulamalar:
Öğretim elemanlarının ve idari personelin kadro ve özlük haklarındaki mağduriyetleri öncelikle giderilecektir.

Bilimsel çalışmaların, yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği en geniş ölçüde desteklenmesi, döner sermaye katkı payı uygulamalarında öğretim elemanlarının emeklerini azami ölçüde değerlendirecek düzenlemeler yapılacaktır.

Üniversite Hukuk Müşavirliğinin -ihtiyaç duyulması halinde- personelimize görevleri ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermesi sağlanacaktır.

Araştırma desteklerinin üniversite birimleri arasında adaletli bir şekilde paylaşımı sağlanacak. Ayrıca üniversite Merkezi Araştırma Laboratuarı tüm araştırmacıların yararlanacağı şekilde geliştirilerek idari yapısı yeniden düzenlenecektir.

Üniversite personelinin yabancı dil öğrenmesi ve geliştirmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde profesyonel desteğin sağlandığı bir yabancı dil merkezi oluşturulacaktır.

III- Eğitim:
Bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte ülke sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak, bilgi üreten bir kurum olarak sosyal araştırmalar merkezinin kurulması,

Eğitim Fakültesi bünyesinde, Özel Eğitim Bölümünün açılması, bu bölümün daha sonra, ülkemizde bir ilki oluşturacak "Uygulamalı Özel Eğitim Fakültesi"ne "dönüştürülmesi,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun (BESYO) faaliyete geçirilip aktif hale getirilmesi,

Malatya Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezinin kurulması,

Bölgedeki sosyal ve eğitim ihtiyacını karşılayacak sertifika programlı Sürekli Eğitim Merkezinin açılması,

Diş Hekimliği Fakültesinin kadrosunun temin edilerek en kısa sürede faaliyete geçirilmesi,

İlahiyat Fakültesine yeniden öğrenci alınması,

Tıp fakültesi ve diğer kadro kanunu olmayan fakülte ve yüksek okulların kadro kanunlarının bir an önce çıkarılması,

Dersliklerin teknolojik araçlarla standartlarının yükseltilmesi, akıllı sınıflara dönüştürülmesi,

Toplumsal bir problem olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele biriminin kurulması ve etkili bir şekilde faaliyete geçirilmesi,

Üniversite matbaasının öğretim elemanlarının kitap ve ders notlarının basım ve yayınını yapacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

Yurt dışı burs ve destek programlarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi,

Üniversitemiz bünyesinde bir ilk olacak "Üstün Yetenekli Çocuklar Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin" kurulması, Yerleşke alanı içinde bulunan ilköğretim okullarının daha nitelikli öğretim sunabilmeleri için desteklenmesi ve kısa sürede ortaöğretim kademesinin de aktif hale getirilmesi için gerekli çalışlalar yapılacaktır.

IV- Bilim ve teknoloji:
Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için bilim ve teknoloji üretiminin en üst düzeyde yapıldığı bir teknopark kurulması yolunda adımların atılması,

Rektörlük bünyesinde, öğretim elemanlarımızın Avrupa Birliği ve TÜBİTAK desteklerinden azami düzeyde yararlanmasına katkı sağlayacak bir "Proje Danışma ve Destek Biriminin" oluşturulması,

Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesinde TÜBİTAK projelerini desteklemede uygulanan "panel sistemi"ne geçilmesi,

Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının geliştirilmesi, bu programlardan mümkün olduğunca daha fazla kişinin yararlanması yoluna gidilecektir.

V- Sosyal çevre:
Engelli Çocuklar Eğitim ve Uygulama Merkezinin kurulması,

Personelin özlük hakları ve ücretlerinin YÖK nezdinde tartışmaya açılıp iyileştirilmesi,

Yerleşke alanı içinde ve yerleşke dışındaki birimlerde internet erişim hızının artırılması ve ortak kullanım alanlarında kablosuz internet ağının kurulması,

Yerleşke dahilinde çağdaş bir alışveriş merkezinin kurulması,

Yerleşke alanı içinde "Tabiat Parkı"nın kurulması,

Yerleşkenin içme suyu problemini yerel ve mülki idare ile birlikte çözüme kavuşturulması,

Lojman dağıtımı, ilgili yönetmeliğe uygun biçimde yapılarak, lojmanların sorunlarını kısa zamanda çözüme kavuşturacak lojman idare birimi kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

VI- Dayanışma:
Malatya halkı, kurum ve kuruluşları ile iyi niyet11:23 29.05.2008 dayalı, samimi, çıkar amaçlı olmayan ilişkilerin oluşturulması ve geliştirilmesi,

İlgili Fakültelerin kadrosunu zenginleştirerek üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasına yönelik ileri adımlar atılacaktır.

Değerli meslektaşım,
Sorunların parçası olmak yerine, çözüme katkı sağlayan bir üniversite vizyonunu ve hedeflerini gerçekleştirmek için desteğinizi istiyorum. Güzel şeylerden söz etmenin kolay, güzel işleri başarmanın ise zor olduğunu biliyorum. Geliniz üniversitemizi sağlıklı, huzurlu ve başarılı günlere birlikte taşıyalım, birlikte başaralım.

Kaynak :http://basin.tubitak.gov.tr/ozgecmis/cemil_celik/1.htm

 http://www.malatyahaber.com/

 

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com