www.hekimhan.com

 

HEKİMHAN CEVİZİ MARKA OLUYOR

 

            Çok eskiden beri ülkemizde kalitesiyle tanınan Hekimhan cevizi çok yeni bir  sistemle ilçemizde aşıyla üretilip çoğaltılacak.

 Hot-callus denen sistem ekolojisi açıkça ceviz aşısı yapılamayan bölgeler için kapalı  ortamda Ceviz aşısı için yeni geliştirilmiş bir sistemdir. Hekimhan Kaymakamlığında  bu konuda bir proje geliştirilmiş olup bu projeye İl Özel İdare Müdürlüğü 2006 yılı için 30.000 YTL ayırmıştır..

Ayrıca bu projeye Malatya ve Yalova meyvecilik, İnönü Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Malatya İl Tarım Müdürlüğü teknik katkıda bulunmuşlardır.

 Proje esas itibari ile Hekimhan tipi Cevizin tescilini, üretilen fidanların sertifikalanmasını patent, marka ve coğrafi işaret almasını amaçlamaktadır.

Bu proje için özle bir mülkiyetin  11.000 m2 alanı kullanılacaktır. Bu alanda ülkemizin ve dünyanın en güzel cevizleri denenecek ve bu arada çeşit özelliği kazanmış olan Hekimhan Cevizi diğer Ceviz çeşitleriyle yarıştırılacaktır.

Şimdilik Güçlü ve Köylüköyü köylerinde ki Cevizlerden alınan kalemlerle şubat sonunda aşılamaya geçilecektir. 2007’nin Haziran ayında da  ilk fidanlar alınacaktır.  Hot-callus  sistemi esas itibariyle kontrollü ortamda aşı yerinin ısıtılması esasına dayanmakta %99’a varan aşı tutma oranı sağlamaktadır.

Özellikle Güçlü köyünden seçilen Cevizin %65 iç oranı, Kabuk kalınlığı, kırılma, renk ve yağ oranı olarak Dünyanın en güzel cevizi olduğu belirtilmekte , 2007 yılında bu cevizden yeterli aşı kalemi sağlandığında 5000 adet aşılı fidan üretilircik bu fidanlar öncelikle İlçemizin ihtiyacında kullanılacaktır.

Bu projenin yürütülmesi için  İlçe Kaymakamımızın Başkanlığında bir komisyon oluşturulmuş  bu komisyonda İlçe Tarım Müdürlünden görevli üç Ziraat Mühendisi ve projenin uygulayıcısı olarak İlçemizin çiftçilerinden Şeyh Hamit AKYÜZ yer almaktadır.

 Bu proje özellikle İç ve Doğu Anadolu Bölgesinin fidan ihtiyacını sorunsuz karşılamanın yanında kalitesiyle tüm ülkede şöhret sahibi olan Cevizimize resmi bir kimlik kazandıracaktır.

Şimdiye kadar İç ve Doğu Anadolu Bölgelerinin aşılı Ceviz fidan ihtiyacı çoğunlukla Marmara Bölgesinden karşılanmakta olup , Bölgeler arasında Ekoloji benzerliği  bulunmadığından randıman alınamamıştır.

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com