TARİHÇESİ

       İlk olarak 1936 yılında M. POLDİNİ önemli büyüklüklerde demir zuhurlarından(varlığı bilinen fakat hiçbir faaliyet yapılayan maden rezervi ) bahsetmiştir. MTA ensitüsi tarafından  1959 ve 1961 yıllarında bölgede sistemli olarak çalışmalarına başlamıştır.

1960 ve 1961 yıllarında 29 adet 2984 metre sondaj yapılmıştır. Sahada 1956 ve 1977 tarihleri arasında  özel teşebbüs tarafından üretim çalışmaları yapılmıştır,1978 yılında 2172 sayılı kanunla kamulaştırılan Deveci ve Karakuz yataklarındaki işletme görevi yukarıda belirtilen kanunun 1.maddesine istinaden 30/10/1978 tarih ve 7/16699 sayılı bakanlar kurulu kararı ile TDÇİ (Türkiye Demir Çelik İşletmeleri) Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu görevin yerine getirilmesi maksadıyla TDÇİ yönetim kurulu 19/04/1979 tarih ve 20-680 sayılı kararıyla  merkezi Hasançelebi’de bulunmak üzere 30 milyon sermaye ile Hekimhan müessesesi kurulmuştur.

 Haziran 1979’da kuruluş işletmeleri tamamlanarak faaliyete geçirilmiştir. 02/03/1984 tarihinde müessese merkezi Hekimhan ilçe merkezine alınmış, aynı yıl içinde sermayesi 500 milyona çıkarılmıştır. 08/06/1990 tarihinde de 30/598 sayılı genel müdürlüğümüz yönetim kurulu kararı ile müessese sermayesi 4 milyar olarak belirlenmiş, bilahare 18 milyara daha sonra Yönetim kurulunun 26/07/1994 tarih ve 23/359 sayılı kararı ile sermaye 100 milyara çıkarılmıştır. Kuruluş 1995 yılında bakanlar kurulunun aldığı bir karala bir kısmı özelleştirilmiş ve adını DİV-HAN  Madencilik Ticaret A.Ş. olarak değiştirilerek faaliyetini sürdürmüştür. Son olarak sermaye 1Trilyon yapılmıştır.

 İşletme demir-çelik fabrikalarının tümel giderlerinden olan demir cevheri üretimi yapmaktadır. Özel sektör tarafından Deveci ocağında 1956-1977 yılları arasında 3,2milyon,karakuz ocağında 1962-1976 yılları arasında 1,3 milyar ton demir cevheri üretimi yapılmıştır.

         Hekimhan işletmesi deveci ocağından 1979-1998 yılları arasında 10.034.494 ton, karakuz ocağında 113.582 ton üretim yapılmıştır.     

       Bilindiği gibi çeliğin setliğini artırmak için ve akışkan hale getirmek için mangan cevheri kullanılmalı. İşte bu mangan doğal olarak Hekimhan madenlerinde bulunduğu için tercih edilen bir madendir.

Bugün 90milyon ton işletilebilir rezerv vardır. Bu rakam 250 yıl daha Türkiye’nin demir ihtiyacını karşılayacak kadardır.

ANA SAYFA

www.hekimhan.com

www.hekimhan.org

www.hekimhanhaber.com